BPRCA en 3C worden samen C²

Tijdens de PR Summit van 22 november 2016 werd door BPRCA (de Belgische vereniging van communicatie adviesbureaus) en 3C (de Belgische vereniging van communicatie professionals) aangekondigd dat zij hun krachten gaan bundelen in een nieuwe vereniging met de naam C² – Communications Community (uitspreken: C square). Dit wil zeggen dat 3C en BPRCA ophouden te bestaan en samen opgaan in een nieuwe vereniging, open voor alle communicatieprofessionals en –bureaus.

Zegt Emmanuel Goedseels, voorzitter van BPRCA : “C² is echter niet de loutere optelsom van 3C en BPRCA. Het is veel meer dan dat. Een vereniging open voor grote en kleine communicatiebureaus, zelfstandigen, communicatieprofessionals uit grote bedrijven, uit KMO’s, uit vzw’s (NGO’s, ziekenhuizen, mutualiteiten, …), alsook politieke partijen of vakbonden. We willen een open gemeenschap zijn die in België alle communicatiemensen vertegenwoordigt en hun belangen behartigt samen en door specifieke commissies. De communicatiebureaus zullen een eerste commissie oprichten, onder de naam “Consultancies”.

Kris Poté, voorzitter van 3C, voegt eraan toe : “Uiteraard zal C² ook haar leden diensten aanbieden die hen toestaan om de professionele kwaliteit van hun activiteiten te optimaliseren. Tegelijk zal C² aan communicatie experten een platform aanbieden om op allerhande manieren van gedachten te wisselen, adviezen te formuleren en ondersteuning aan te bieden. Tenslotte willen we ook de deontologische codes eigen aan communicatie verantwoordelijken laten respecteren en laten ontwikkelen.”

De beide raden van bestuur van 3C en BPRCA hebben de nieuwe statuten goedgekeurd evenals het nieuwe logo (ontwikkeld door agentschap Hoet & Hoet, Brandsetters) en het licht op groen gezet om nu alle administratieve en wettelijke verplichtingen af te ronden om C² formeel op te richten. Dit zou moeten gebeurd zijn in de loop van 2017.

Meer informatie
Kris Poté – kris.pote@capgemini.com – 0497/05 36 96
Emmanuel Goedseels – ego@whyte.be – 0495/54 41 07

Het BPRCA (Belgian Public Relations Consultants Association) groepeert adviesbureaus die een diepgaande expertise en rijke ervaring hebben in het verstrekken van strategisch communicatieadvies en in het implementeren van deze adviezen in communicatieprogramma’s. Zij staan in voor de uitvoering en begeleiding van strategische communicatieplannen voor diverse economische, sociale of institutionele sectoren, voor nationale en multinationale organisaties en instellingen in of buiten België.